In het kader van Covid-19 volgt PantoonBenes de aanbevelingen van de overheid op de voet. Tot op heden is er geen impact op onze service en we gaan er vanuit dat dit ook zo zal blijven.

Uiteraard nemen we ook enkele voorzorgsmaatregelen:

• onze binnendienst blijft gewoon verder werken maar wel met enkele thuiswerkers
• onze buitendienst zal zijn fysieke contacten beperken en telefonisch of per Skype contact opnemen.
• onze technische dienst blijft op de normale manier verder werken maar zal alle geplande afspraken vooraf telefonisch dubbel checken.
• Tenslotte neemt ons magazijn ook maatregelen om een normale werking te blijven garanderen

Naast onze getroffen maatregelen inzake veiligheid en continuïteit ter garantie van onze service aan u als klant, kan ook u ons helpen door het online plaatsen van uw bestellingen via onze webshop. Op die manier helpt u onze binnendienst vermits zij zich nu van hun taak dienen te kwijten in ongewone omstandigheden. Wij danken u van harte voor uw begrip en steun.

Mochten er zich toch wijzigingen voordoen dan houden we jullie op de hoogte.